Lokala Regler Saxå Golfklubb


Dessa Lokala Regler gäller som tillägg till VGDF: s Regelkort 2022 och gäller för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

1. Out of bounds (Regel 18)

Intern OOB mellan Hål 1 och Hål 9 gäller vid spel på Hål 9
Vid spel vid Hål 9 definieras den bortre gränsen för OOB av linjen genom de sista ”dubbelpinnarna” tvärs över Fairway på Hål 1.
På hål 1 är pinnarna oflyttbara tillverkade föremål.


2. Onormala banförhållanden (Regel 16)

Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden. Regel 16.1c
Gul-Svarta pinnar, som markerar 150m till greenens mitt, är oflyttbara tillverkade föremål. Regel 16.1b
Organisk del av banan. Alla stenmurar är organiska delar av banan. Lösa delar får ej flyttas Regel 16.1 är ej tillämplig


Tävlingsvillkor

Övningsområde
På övningsgreenen, som ligger på banan efter green på Hål 18, samt ett område inom 5 m från övningsgreenen är övning tillåten även före dagens spel på banan och mellan ronder.

Hundar är ej tillåtet att medha på banan vid tävling.Saxå GK 2022-08-03Copyright © 2023 Saxå Golfklubb

crossmenu