Lokala Regler Saxå GolfklubbLokala Regler 2024 För Saxå GK

Dessa Lokala Regler gäller som tillägg till lokala regler i VGDF: s Regelkort 2024 och gäller för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

Plikt för brott mot lokal regel: Förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel.

1. Out of bounds (Regel 18)
Intern Out of bounds (OOB) Hål 9
Vid spel av hål 9 är högra sidan, markerad med vita pinnar, OOB. Bortre gränsen för OOB går mellan sista dubbelpinnen och tvärs över fairway på hål 1mot vit pinne.
Vid spel av hål 1 är pinnarna oflyttbara tillverkade föremål.

2. Pliktområden (Regel 17)
Hål 2
Om spelarens boll är i pliktområdet till höger (sjön) inklusive om det är känt eller så gott som säkert att den är i pliktområdet även om den inte hittas kan spelaren förutom att ta lättnad enl. regel 17.1 även droppa bollen eller annan boll med ett slags plikt i droppzonen till höger om green. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3-

3. Onormala banförhållanden och integrerade föremål (Regel 16)

Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden är mark under arbete (MUA)
Gul-svarta 150-pinnar är oflyttbara tillverkade föremål.
Alla stenmurar på banan är integrerad del av banan. Regel 16.1 är ej tillämplig.Tävlingsbestämmelser

Scorekortsinlämning
Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling ska scorekortet lämnas i shopen. Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat shopen.

Hundar är ej tillåtet att medföra vid tävling


Saxå GK 2024-04-01


TILLFÄLLIG LOKAL REGEL

Greenbunker på hål 9 under arbete

I samband med markarbete är greenbunker på hål 9 Mark under arbete (MUA) och är en del av spelfältet.

Lättnad utan plikt kan tas enligt Regel 16.1b


Copyright © 2023 Saxå Golfklubb

crossmenu